Атестація бакалаврів 2020

Атестація бакалаврів 2020

Згідно з Положенням про атестацію здобвучів вищої освіти та організацію роботи екзаменаційної комісії в Чернівецькому наіональному університеті імені Юрія Федьковича наказом № 129 від 08.05.2020 р. затверджено склад екзаменаційної комісії № 3 для проведення на економічному факультеті атестації здобувачів вищої освіти ступеня “бакалавр” зі спеціальності 056 “Міжнародні економічні відносини” та 292 “Міжнародні економічні відносини” (денна форма навчання) у складі:

Михайлина Діана Георгіївна – к.е.н., доцент  кафедри міжнародної економіки –  голова ЕК.

Члени комісії:

1. Саєнко Олександр Сергійович – к.е.н., доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки – заступник голови ЕК.

2. Роговська-Іщук Ірина Володимирівна – к.е.н., асистент  кафедри міжнародної економіки.

3. Сибірка Людмила Анатоліївна – к.е.н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом.

4. Єрмакова Наталія Василівна – старший лаборант кафедри міжнародної економіки,  секретар ЕК.

Робочою групою кафедри розроблено та завтерджено програму та тестові завдання для проведення випускної атестації здобувачів вищої освіти ступеня “бакалавр” зі спеціальності 056 “Міжнародні економічні відносини” та 292 “Міжнародні економічні відносини” (протокол № 10 від 30.04.2020 р.).

З урахуванням карантинних обмежень, рекомендацій МОН України та адміністрації університету на засідання кафедри розроблено та затверджено Порядок атестації здобувачів вищої освіти денної форми навчання ступеня «бакалавр» спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» та 292 «Міжнародні економічні відносини» (протокл № 12 від 27.05.2020 р.).

Поділитися:
Поділитися на facebook
Поділитися на google
Поділитися на twitter
Поділитися на linkedin