Силабуси 292 “Міжнародні економічні відносини”

Силабуси 292 “Міжнародні економічні відносини”

 

1 курс

 1. Актуальні питання історії та культури України
 2. Економічна теорія
 3. Вища математика
 4. Інформатика
 5. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 7. Друга іноземна мова
 8. Фізичне виховання (вид спорту)
 9. Макроекономіка
 10. Історія економіки та економічної думки
 11. Вступ в спеціальність
 12. Гроші і кредит
 13. Статистика
 14. Філософія

2 курс

 1. Мікроекономіка
 2. Підприємництво та власний бізнес
 3. Міжнародні економічні відносини
 4. Менеджмент
 5. Державне регулювання економіки
 6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 7. Друга іноземна мова
 8. Вибіркова навчальна дисципліна І
 9. Маркетинг
 10. Міжнародна економіка
 11. Регіональна економіка
 12. Фінанси
 13. Вибіркова навчальна дисципліна ІІ

3 курс

 1. Міжнародні фінанси
 2. Міжнародне економічне право
 3. Міжнародна торгівля
 4. Зовнішньоекономічна діяльність
 5. Міжнародний бізнес
 6. Європейська інтеграція
 7. Облік і аудит
 8. Облік ЗЕД
 9. Професійна іноземна мова
 10. Міжнародні фондові ринки
 11. Професійна іноземна мова

4 курс

 1. Міжнародний маркетинг
 2. Транснаціональні корпорації
 3. Торгівельна політика та комерційна дипломатія
 4. Крос культурний менеджмент
 5. Ділова іноземна мова
 6. Міжнародний інноваційний бізнес
 7. Міжнародна економічна діяльність України
 8. Європейські економічні комунікації
 9. Менеджмент ЗЕД

5 курс

 1. Стратегічний менеджмент
 2. Глобальна економіка
 3. Міжнародний менеджмент
 4. Соціальне підприємництво
 5. Методологія та організація наукових досліджень
 6. Інновації та інноваційна економіка
 7. Інформаційні системи в бізнесі та бізнес-аналітика
 8. Управління міжнародною конкурентоспроможністю
 9. Фінансовий менеджмент
 10. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 11. Управління комунікаціями, конфліктами та бізнес етика
 12. Комунікативний практикум зі спеціальності

6 курс

 1. Методика викладання фахових дисциплін
 2. Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність
 3. Педагогіка та психологія вищої школи

Поділитися:
Поділитися на facebook
Поділитися на google
Поділитися на twitter
Поділитися на linkedin