Навчальні дисципліни

Навчальні дисципліни

Навчальні дисципліни для студентів 2019 року вступу

ПЕРШИЙ КУРС

1 семестр

 1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 2. Друга іноземна мова
 3. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 4. Актуальні питання історії та культури України
 5. Економічна теорія
 6. Вища математика
 7. Інформатика
 8. Фізичне виховання (вид спорту)

2 семестр

 1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 2. Друга іноземна мова
 3. Філософія
 4. Макроекономіка
 5. Історія економіки та економічної думки
 6. Вступ в спеціальність
 7. Гроші і кредит
 8. Статистика

ДРУГИЙ КУРС

3 семестр

 1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 2. Друга іноземна мова
 3. Міжнародні економічні відносини
 4. Підприємництво та власний бізнес
 5. Мікроекономіка
 6. Вибіркова навчальна дисципліна І
 7. Менеджмент
 8. Державне регулювання економіки

4 семестр

 1. Міжнародна економіка
 2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 3. Друга іноземна мова
 4. Вибіркова навчальна дисципліна ІІ
 5. Фінанси
 6. Маркетинг
 7. Регіональна економіка
 8. Навчальна практика «МЕВ»

ТРЕТІЙ КУРС

5 семестр

 1. Сучасні європейські мови
 2. Практикум з термінології спеціальності
 3. Міжнародні фінанси
 4. Облік і аудит
 5. Зовнішньоекономічна діяльність
 6. Європейська інтеграція
 7. Міжнародний бізнес (англ.м.)

6 семестр

 1. Сучасні європейські мови
 2. Практикум з термінології спеціальності
 3. Міжнародне економічне право
 4. Міжнародна торгівля
 5. Облік ЗЕД
 6. Презентації та переговори
 7. Міждисциплінарна курсова робота
 8. Вибіркова навчальна дисципліна ІІІ

ЧЕТВЕРТИЙ КУРС

7 семестр

 1. Сучасні європейські мови
 2. Комунікативний практикум з МЕВ
 3. Міжнародний маркетинг
 4. Європейські економічні комунікації
 5. Крос-культурний менеджмент
 6. Торгівельна політика та комерційна дипломатія
 7. Міждисциплінарна курсова робота

8 семестр

 1. Сучасні європейські мови
 2. Комунікативний практикум з МЕВ
 3. Міжнародний економічний аналіз
 4. Міжнародна економічна діяльність України
 5. Транснаціональні корпорації
 6. Міжнародна біржова діяльність
 7. Виробнича практика «МЕДУ»
 8. Дипломна робота

ПЯТИЙ КУРС

9 семестр

 1. Стратегічний менеджмент
 2. Міжнародний менеджмент
 3. Управління комунікаціями і конфліктами
 4. Глобальна економіка
 5. Методологія наукових досліджень
 6. Соціальне підприємництво (англ.м.)
 7. Комунікативний практикум зі спеціальності
 8. Міжнародний бізнес (англ.м.)

10 семестр

 1. Інновації та інноваційна економіка
 2. Міжнародні стратегії економічного розвитку
 3. Інформаційні системи в бізнесі
 4. Фінансовий менеджмент
 5. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 6. Комунікативний практикум зі спеціальності
 7. Митна справа

ШОСТИЙ КУРС

11 семестр

 1. Педагогіка та психологія вищої школи / Управління міжнародними проектами
 2. Методика викладання фахових дисциплін / Управління міжнародною конкурентоспроможністю
 3. Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність
 4. Асистентська (виробнича) практика
 5. Захист дипломної (магістерської) робота
Поділитися:
Поділитися на facebook
Поділитися на google
Поділитися на twitter
Поділитися на linkedin