Меню
Навчальні дисципліни

Навчальні дисципліни

ПЕРШИЙ КУРС

1 семестр

 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 2. Актуальні питання історії та культури України
 3. Економічна теорія
 4. Вища математика
 5. Інформатика
 6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 7. Вибіркова навчальна дисципліна
 8. Фізичне виховання / Вибіркова навчальна дисципліна ІІ

2 семестр

 1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 2. Філософія
 3. Мікроекономіка
 4. Теорія ймовірності та математична статистика
 5. Фізичне виховання / Вибіркова навчальна дисципліна ІІ
 6. Регіональна економіка
 7. Гроші і кредит
 8. Статистика

ДРУГИЙ КУРС

1 семестр

 1. Економіка підприємства
 2. Макроекономіка
 3. Менеджмент
 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 5. Історія економіки і економічної думки
 6. Економетрика
 7. Іноземна мова

2 семестр

 1. Міжнародна економіка
 2. Бухгалтерський облік
 3. Фінанси
 4. Маркетинг
 5. Оптимізаційні методи та моделі
 6. Вибіркова факультетська дисципліна ІІ / Фізичне виховання ІІ

Навчальна практика «Вступ у спеціальність»


ТРЕТІЙ КУРС

1 семестр

 1. Міжнародна економіка ІІ
 2. Облік у зарубіжних країнах
 3. Міжнародні фінанси
 4. Професійна іноземна мова
 5. Міжнародна торгівля
 6. Податкова система
 7. Історія міжнародних економічних відносин
 8. Військова підготовка

2 семестр

 1. Міжнародне економічне право
 2. Професійна іноземна мова
 3. Державне регулювання економіки
 4. Паблік рілейшинз
 5. Транскордонне співробітництво
 6. Демографія
 7. Світова економіка
 8. Вибіркова факультетська дисципліна ІІІ
 9. Військова підготовка

Міждисциплінарна курсова робота


ЧЕТВЕРТИЙ КУРС

1 семестр

 1. Міжнародні фінанси
 2. Міжнародний маркетинг
 3. Міжнародна економічна діяльність України
 4. Ділова іноземна мова
 5. Зовнішньоекономічна діяльність
 6. Менеджмент ЗЕД
 7. Міжнародна торгівля
 8. Міжнародний економічний аналіз

2 семестр

 1. Політологія
 2. Соціологія
 3. Міжнародні фінанси
 4. Міжнародна економічна діяльність України
 5. Ділова іноземна мова
 6. Основи охорони праці
 7. Торговельна політика і комерційна дипломатія
 8. Європейські економічні комунікації
 9. Крос-культурний менеджмент
 10. Військова підготовка

Виробнича практика «МЕДУ»

Дипломна робота

Державний іспит


ПЯТИЙ КУРС

1 семестр

 1. Соціальна відповідальність
 2. Педагогіка та психологія вищої школи
 3. Управління комунікаціями і конфліктами
 4. Глобальна економіка
 5. Методологія наукових досліджень
 6. Іноземна мова професійного спрямування
 7. Міжнародний бізнес
 8. Міжнародна біржова діяльність
 9. Асистентська практика

2 семестр

 1. Інноваційний розвиток підприємства
 2. Методика викладання економічних дисциплін
 3. Інформаційні системи в бізнесі
 4. Фінансовий менеджмент
 5. Управлінський облік
 6. Іноземна мова професійного спрямування
 7. Управління міжнародними проектами

ШОСТИЙ КУРС

 1. Управління міжнародною конкурентоспроможністю
 2. Митна справа
 3. Міжнародна інвестиційна діяльність

Захист дипломної (магістерської) робота

Поділитися:
Поділитися на facebook
Поділитися на google
Поділитися на twitter
Поділитися на linkedin