Силабуси

1 семестр

 1. Актуальні питання історії та культури України
 2. Економічна теорія
 3. Вища математика
 4. Інформатика
 5. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 7. Друга іноземна мова
 8. Фізичне виховання (вид спорту)

2 семестр

 1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 2. Друга іноземна мова
 3. Філософія
 4. Макроекономіка
 5. Історія економіки та економічної думки
 6. Вступ в спеціальність
 7. Гроші і кредит
 8. Статистика

3 семестр

 1. Мікроекономіка
 2. Підприємництво та власний бізнес
 3. Міжнародні економічні відносини
 4. Менеджмент
 5. Державне регулювання економіки
 6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 7. Друга іноземна мова
 8. Вибіркова навчальна дисципліна І

4 семестр

 1. Маркетинг
 2. Міжнародна економіка
 3. Регіональна економіка
 4. Фінанси
 5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 6. Друга іноземна мова
 7. Вибіркова навчальна дисципліна ІІ

5 семестр

 1. Податкова система
 2. Міжнародні економічні відносини
 3. Міжнародні фінанси
 4. Міжнародне економічне право
 5. Міжнародна торгівля
 6. Державне регулювання економіки
 7. Демографія
 8. Професійна іноземна мова

6 семестр

 1. Зовнішньоекономічна діяльність
 2. Міжнародна біржова діяльність
 3. Міжнародна інвестиційна діяльність
 4. Державне регулювання економіки
 5. Паблік рілейшнз
 6. Професійна іноземна мова

7 семестр

 1. Міжнародний маркетинг
 2. Транснаціональні корпорації
 3. Торгівельна політика та комерційна дипломатія
 4. Крос культурний менеджмент
 5. Ділова іноземна мова

8 семестр

 1. Міжнародний бізнес
 2. Міжнародна економічна діяльність України
 3. Європейські економічні комунікації
 4. Менеджмент ЗЕД
 5. Ділова іноземна мова

9 семестр

 1. Стратегічний менеджмент
 2. Глобальна економіка
 3. Міжнародний менеджмент
 4. Соціальне підприємництво
 5. Управління комунікаціями, конфліктами та бізнес етика
 6. Методологія наукових досліджень
 7. Комунікативний практикум зі спеціальності

10 семестр

 1. Міжнародні стратегії економічного розвитку
 2. Інновації та інноваційна економіка
 3. Інформаційні системи в бізнесі
 4. Управління міжнародною конкурентоспроможністю
 5. Фінансовий менеджмент
 6. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 7. Комунікативний практикум зі спеціальності

11 семестр

 1. Педагогіка та психологія вищої школи
 2. Методика викладання фахових дисциплін
 3. Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність
Поділитися:
Поділитися на facebook
Поділитися на google
Поділитися на twitter
Поділитися на linkedin