Історія

У відповідь на потребу підготовки фахівців, здатних приймати адекватні рішення в умовах входження України до світогосподарської системи, на економічному факультеті Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича в 1999 році була створена кафедра міжнародної економіки. Засновником і першим завідувачем кафедри був відомий вчений д.е.н., професор Школа Ігор Миколайович. Протягом останніх 17 років кафедру очолювали д.е.н., професор Євдокименко Валерій Кирилович, к.е.н., доцент Лошенюк Віктор Євгенійович, доктор економічних наук, доцент Шилепницький Павло Іванович. З 03 січня 2017 року кафедру очолив к.е.н., доцент Саєнко Олександр Сергійович.

Кафедра міжнародної економіки є випускаючою і здійснює підготовку фахівців за освітніми рівнями “бакалавр” і “магістр” за спеціальністю 292 “Міжнародні економічні відносини” (галузь знань 29 “Міжнародні відносини”) на денній формі навчання. Підготовка студентів здійснюється професорами, доцентами та викладачами, які активно займаються науковою, методичною та практичною діяльністю, що дозволяє готувати фахівців на рівні сучасних світових вимог. Активно впроваджується практика викладання навчальних модулів та курсів закордонними професорами та доцнтами з Австрії та Норвегії.

Сферою наукових інтересів колективу є розвиток сучасної міжнародної економіки, форми прояву процесу глобалізації, проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.

Основними науковими напрямами кафедри є:

  • чинники, механізми та напрями активізації міжнародного економічного співробітництва регіонів України;
  • потенціал України у царині міжнародних економічних відносин;
  • концептуальні засади структурної переорієнтації зовнішньої торгівлі України для забезпечення сталого економічного розвитку та економічного суверенітету країни;
  • регіональні чинники інтеграції у систему світогосподарських зв’язків;
  • вплив інтеграційного розвитку сучасної України на стан її економічної безпеки;
  • механізми регулювання зовнішньоекономічної діяльності за умов глобалізації;
  • фінансово-кредитне і валютне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;
  • забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів ЗЕД на зовнішніх ринках.
Поділитися:
Поділитися на facebook
Поділитися на google
Поділитися на twitter
Поділитися на linkedin