Навчання

Навчання

Навчальний процес з підготовки фахівців кваліфікації “Міжнародна економіка” за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм і навчальних планів, які розроблені відповідно до вимог Галузевого стандарту вищої освіти й затверджені в усталеному порядку.

Рівень навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців заявленого напряму у кількісному відношенні складає 100%, тобто з усіх навчальних дисциплін нормативної та варіативної складових, передбачених навчальним планом, розроблено навчально-методичні комплекси (навчальна програма, робота програма, зміст лекційних, семінарських, практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, перелік рекомендованої літератури, засоби для діагностики і контролю навчальних досягнень студентів). Навчально-методичні комплекси професійно- орієнтованих дисциплін розроблені в основному викладачами кафедри міжнародної економіки.

Навчальні дисципліни забезпечені відповідною літературою, яка зосереджена у Науковій бібліотеці ЧНУ, методичному кабінеті економічного факультету та бібліотеці кафедри.

Поділитися:
Поділитися на facebook
Поділитися на google
Поділитися на twitter
Поділитися на linkedin