Навчання

Навчання

Навчальний процес здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини” здійснюється на основі освітньо-професійних програм і навчальних планів, які розроблені відповідно до стандартів вищої освіти за спеціальністю 292 “Міжнародні економічні відносини”галузі знань 29 “Міжнародні відносини” для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Рівень навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців заявленого напряму у кількісному відношенні складає 100%, тобто з усіх навчальних дисциплін нормативної та варіативної складових, передбачених навчальним планом, розроблено навчально-методичні комплекси ( робота програма, зміст лекційних, семінарських, практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, перелік рекомендованої літератури, засоби для діагностики і контролю навчальних досягнень студентів). Навчально-методичні комплекси професійно- орієнтованих дисциплін розроблені в основному викладачами кафедри міжнародної економіки.

Навчальні дисципліни забезпечені відповідною літературою, яка зосереджена у Науковій бібліотеці ЧНУ, методичному кабінеті економічного факультету та бібліотеці кафедри.

Поділитися:
Поділитися на facebook
Поділитися на google
Поділитися на twitter
Поділитися на linkedin