Силабуси ОР Магістр

Силабуси ОР Магістр

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

 1. Стратегічний менеджмент
 2. Управління комунікаціями, конфліктами та бізнес етика
 3. Інновації та інноваційна економіка
 4. Глобальна економіка
 5. Дипломатичний протокол та етикет
 6. Комунікативний практикум зі спеціальності
 7. Міжнародний менеджмент
 8. Управління міжнародною конкурентоспроможністю
 9. Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність
 10. Виробнича практика
 11. Кваліфікаційна робота

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Дисципліна вільного вибору 1

 1. Методологія та організація наукових досліджень
 2. Корпоративна соціальна відповідальність
 3. Методика викладання фахових дисциплін
 4. Міжнародний практикум із соціального підприємництва

Дисципліна вільного вибору 2

 1. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 2. Стратегічний аналіз
 3. Управлінський облік
 4. Контролінг

Дисципліна вільного вибору 3

 1. Фінансовий менеджмент
 2. Банківський менеджмент
 3. Поведінкові фінанси
 4. Фіскальна та монетарна політика: макроекономічні та інституційні аспекти

Дисципліна вільного вибору 4

 1. Інформаційні системи в бізнесі та бізнес-аналітика
 2. Бізнес-аналітика
 3. ERP/CRM системи
 4. Проєктний менеджмент інформаційних систем

Дисципліна вільного вибору 5

 1. Міжнародні стратегії економічного розвитку
 2. Глобальні та регіональні виклики європейської інтеграції: моніторинг та аналітика
 3. Великі держави у світовій політиці
 4. Регіоналістика

Дисципліна вільного вибору 6

 1. Комплаєнс у міжнародному бізнесі
 2. Корпоративне управління
 3. Організація консалтингового бізнесу
 4. Бізнес-інжиніринг
Поділитися:
Поділитися на facebook
Поділитися на google
Поділитися на twitter
Поділитися на linkedin