Силабуси ОР Магістр

Силабуси ОР Магістр

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

 1. Стратегічний менеджмент
 2. Управління комунікаціями, конфліктами та бізнес етика
 3. Інновації та інноваційна економіка
 4. Глобальна економіка (іноземною мовою)
 5. Дипломатичний протокол та етикет
 6. Комунікативний практикум зі спеціальності
 7. Міжнародний менеджмент
 8. Управління міжнародною конкурентоспроможністю
 9. Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність
 10. Виробнича практика
 11. Кваліфікаційна робота

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

ЗПВ 1

 1. Методологія та організація наукових досліджень
 2. Соціальна відповідальність бізнесу
 3. Методика викладання фахових дисциплін
 4. Міжнародний практикум із соціального підприємництва

ЗПВ 2

 1. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 2. Облік і оподаткування в зарубіжних країнах
 3. Обліково-аналітичне забезпечення міжнародних операцій
 4. Контролінг

ЗПВ 3

 1. Фінансовий менеджмент
 2. Бюджетний менеджмент
 3. Поведінкові фінанси
 4. Фіскальна та монетарна політика: макроекономічні та інституційні аспекти

ППВ 1

 1. Інформаційні системи в бізнесі та бізнес-аналітика
 2. Бізнес-аналітика
 3. ERP/CRM системи
 4. Методологія просування ІТ продуктів

ППВ 2

 1. Міжнародні стратегії економічного розвитку
 2. Менеджмент міграційних процесів
 3. Глобальні та регіональні виклики європейській інтеграції
 4. Великі держави у світовій політиці

ППВ 3

 1. Комплаєнс у міжнародному бізнесі
 2. Корпоративне управління
 3. Організація консалтингового бізнесу
 4. Бізнес-інжиніринг

Поділитися:
Поділитися на facebook
Поділитися на google
Поділитися на twitter
Поділитися на linkedin