Грицку-Андрієш Юлія Петрівна

Грицку-Андрієш Юлія Петрівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук
Посада: асистент
Електронна адреса: yu.hrytsku-andriiesh@chnu.edu.ua
Навчальні курси: Управління міжнародними проектами

Список публікацій

Наукові статті

 1. Грицку-Андрієш Ю., Грицку В. Суспільно-географічна оцінка та аналіз чинників природного та екологічного напряму, що викликають структурні зрушення в регіональних АПК // Українська географія: сучасні виклики. Зб.наук. праць у 3-х т. К.: Прінт-Сервіс, 2016. Т.11. С.69-70.
 2. Грицку-Андрієш Ю., Грицку В. Суспільно-географічна оцінка та аналіз чинників природного та екологічного напряму, що викликають структурні зрушення в регіональних АПК. Українська географія: сучасні виклики. Зб.наук. праць у 3-х т. // К.: Прінт-Сервіс, 2016. Т.11. С.69-70.
 3. Грицку-Андрієш Ю., Грицку В. Транскордонне співробітництво як засіб розвитку прикордонних регіонів України // Українська географія: сучасні виклики. Зб.наук. праць у 3-х т. К.: Прінт-Сервіс, 2016. Т.11.
 4. Hrytsku V., Kilinska K., Hrytsku-Andries I., Hrushko O., Chornyy B. Assessment of climatic resources for the establishment and development of tourism in Chernivti region // Internstional journal of Cross-Cultural Studies and environmental communication. Special Issue: F. Mihăilescu symposium on applied climatology. Editura universara. 2016. P.68-71. URL: https://crossculturenvironment.files.wordpress.com/2016/05/art-9-veronica-hrytsku.pdf

Конференції

 1. Zavolichna, T., Hrytsku-Andriiesh. Features of management of public organizations in conditions of full-scale war. Потенціал сталого розвитку в умовах сучасних регіональних та глобальних викликів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.  м. Чернівці (Україна) – м. Сучава (Румунія), 11-13 травня 2022 року. Чернівці: Чернівец. нац..  ун-т ім.. Ю.Федьковича, 2022. С. 67-99. URL: http://mmix.cv.ua/novyny/zbirnyk-tez-potentsial-stalogo-rozvytku-v-umovah-regionalnyh-ta-globalnyh-vyklykiv
 2. Veronica Hritcu, Iulia Hritcu-Andries Eficacitatea functionarii domeniului pomicol in regiunea Cernauti // Livret des resumes:organize par le department de geographie de l’uaic.XXXVI eme edition (21-23 octobre 2016 universite Alexandru Ioan Cuza de iasi, Romanie, 2016. P.44.
 3. Hrytsku Veronika, Hrytsku-Andries Julia, Lapushniak Miroslava Problemele presiunii antropice a Parcului National Hotin // Livret des resumes:organize par le department de geographie de l’uaic.XXXVI eme edition (3-5 junie, Romanie, Iasi, 2016). P.63.
 4. Hrytsku V. Problems of reserve in Ukraine / V. Hrytsku, I. Hrytsku Andries, K. Kilinnska, L. Baran// International Symposium Present Environment and Sustainable development the 12-th edition (2-4 iunie, Iasi, 2017). 95-96.
 5. Грицку В.С., Грицку-Андрієш Ю.П. Забруднення вод річки Прут в межах міста Чернівці викликані різними джерелами впливу. Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання. Мат. Шістнадцятої міжн. наук.-практ. конф. (м.Львів, 25-26 травня, 2017 р.): зб. наук.ст. Львів: Нац.у-тет «Львівська політехніка», 2017. С. 11-14.
 6. Hrytsku V. Problems of reserve in Ukraine / V. Hrytsku, I. Hrytsku Andries, K. Kilinnska, L. Baran// International Symposium Present Environment and Sustainable development the 12-th edition (2-4 iunie, Iasi, 2017). P. 95-96.
 7. Zavolichna, T., Hrytsku-Andriiesh. Features of management of public organizations in conditions of full-scale war. Потенціал сталого розвитку в умовах сучасних регіональних та глобальних викликів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.  м. Чернівці (Україна) – м. Сучава (Румунія), 11-13 травня 2022 року. Чернівці: Чернівец. нац..  ун-т ім.. Ю.Федьковича, 2022. С. 67-99. URL: http://mmix.cv.ua/novyny/zbirnyk-tez-potentsial-stalogo-rozvytku-v-umovah-regionalnyh-ta-globalnyh-vyklykiv
 8. Veronica Hritcu, Iulia Hritcu-Andries Eficacitatea functionarii domeniului pomicol in regiunea Cernauti // Livret des resumes:organize par le department de geographie de l’uaic.XXXVI eme edition (21-23 octobre 2016 universite Alexandru Ioan Cuza de iasi, Romanie, 2016. P.44.
 9. Hrytsku Veronika, Hrytsku-Andries Julia, Lapushniak Miroslava Problemele presiunii antropice a Parcului National Hotin // Livret des resumes:organize par le department de geographie de l’uaic.XXXVI eme edition (3-5 junie, Romanie, Iasi, 2016). P.63.
 10. Hrytsku V. Problems of reserve in Ukraine / V. Hrytsku, I. Hrytsku Andries, K. Kilinnska, L. Baran// International Symposium Present Environment and Sustainable development the 12-th edition (2-4 iunie, Iasi, 2017). 95-96.
 11. Грицку В.С., Грицку-Андрієш Ю.П. Забруднення вод річки Прут в межах міста Чернівці викликані різними джерелами впливу. Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання. Мат. Шістнадцятої міжн. наук.-практ. конф. (м.Львів, 25-26 травня, 2017 р.): зб. наук.ст. Львів: Нац.у-тет «Львівська політехніка», 2017. С. 11-14.
 12. Hrytsku V. Problems of reserve in Ukraine / V. Hrytsku, I. Hrytsku Andries, K. Kilinnska, L. Baran// International Symposium Present Environment and Sustainable development the 12-th edition (2-4 iunie, Iasi, 2017). P. 95-96.