Лошенюк Віктор Євгенійович

Лошенюк Віктор Євгенійович

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Електронна адреса: v.losheniuk@chnu.edu.ua, loshkin58@ukr.net
Навчальні курси: Міжнародна економіка, Європейська інтеграція, Міжнародні стратегії економічного розвитку, Державне регулювання економіки

Список публікацій

  1. Лошенюк В.Є. Загрози та перспективи вільної торгівлі України // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: Матеріали ІІІ Міжнародної Шумпетерівської конференції (21-22 жовтня 2016 р.) / Чернівецький національний університет. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. C.159-163.
  2. Лошенюк В.Є., Лошенюк О.В. Індикатори дослідження економічного ефекту міжнародної трудової міграції // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.) / Чернівецький національний університет. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. С. 43-45.
  3. Лошенюк В.Є. Інтеграційні пріоритети України в контексті світових трансформаційних процесів // Міжнародне економічне співробітництво регіонів України: стан та перспективи: колект. монографія / За заг. ред. В.Є. Лошенюка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. 176 с. С. 7-19.
  4. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник / За ред. С.В. Фомішина. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. 416 с. Авторський колектив: Лошенюк В.Є., Роговська-Іщук І.В. (Глава 11, С. 269-294).
  5. Лошенюк В.Є. Принципи ефективної реалізації національної зовнішньоекономічної стратегії // Формування соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах суспільних трансформацій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18-19 квітня 2013 р.). / КНТЕУ, 2013. С. 52-56.
  6. Міжнародна економіка: Навчальний посібник / С.В.Фомішин, А.В. Рибчук, А.П Румянцев, П.В. Рудзь та ін.;За ред. С.В. Фомішина. Львів : Новий світ-2000. 2011. 446 с. (Авторський колектив: Лошенюк В.Є. (глава 18). С. 391-420.)
  7. Лошенюк В.Є. Глобалізація та регіоналізація: виклики для економіки України. Колективна монографія / За заг.ред. В.Є.Лошенюка. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. 516 с.
  8. Лошенюк В.Є. Конкурентоспроможність економіки України у міжнародних рейтингах // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Економіка. Вип.494. 2009. С.14-23.