Шилепницький Павло Іванович

Шилепницький Павло Іванович

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор
Посада: професор кафедри міжнародної економіки
Електронна адреса: p.shylepnytskii@chnu.edu.ua
Навчальні курси: Міжнародна економіка, Міжнародне економічне право, Глобальна економіка, Управління міжнародною конкурентоспроможністю

Список публікацій

Монографії та навчально-методичні праці

 1. Шилепницький П.І. Державно-приватне партнерство: теорія і практика: монографія. Львів: Ін-т регіон. дослідж., 2011. 455 с.
 2. Шилепницький П. І. Використання державно-приватного партнерства в активізації регіонального співробітництва. Міжнародне економічне співробітництво регіонів України: стан та перспективи: колект. монографія / За заг. ред. В.Є. Лошенюка.  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. С. 162-187.
 3. Шилепницький П. І., Ляхович М. В. Навчально-ознайомча практика «Університетська освіта»: методичні рекомендації// Чернівці: Чернівецький нац. ун – т, 2015. – 24 с.
 4. Шилепницький П., Бочі А., Поворозник В. Рекомендації для місцевих органів влади та НУО для проведення публічних консультацій щодо Угоди про асоціацію з ЄС// Київ, Міжнародний центр перспективних досліджень, 2015. – 16 с.
 5. Шилепницький П., Бочі А., Поворозник В. Перспективи і можливості фінансування європейськими інституціями розвитку сільських територій// Київ, Міжнародний центр перспективних досліджень, 2015. – 42 с.

Наукові статті

 1. Шилепницький П.І. Застосування державно-приватного партнерства в освітній галузі: міжнародний досвід // Прометей. 2014. № 44 (2). C.36-43.
 2. Шилепницький П.І. Світова фінансова криза та її вплив на державно-приватне партнерство // Науковий вісник Чернівецького університету. 2014. № 694-695. C.31-36.
 3. Шилепницький П.І., Михайлина Д.Г., Кушнерик В.В. Роль державного маркетингу у забезпеченні глобальної конкурентоспроможності туристичного продукту // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2015. № 59 (3). C.18-26.
 4. Шилепницький П.І. Державно-приватне партнерство у транскордонному співробітництві // Інвестиції: практика та досвід. № 11. C.10-15 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2016_11_4
 5. Shylepnytskyi P.I., Zybareva O.V., Popadyuk O.V. Public-private partnership in the field of innovations as an effect of social responsibility // Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (1). C.50-55 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2017_4%281%29__10
 6. Шилепницький П. І., Зибарева О. В. Державно-приватне партнерство: польський досвід. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6872 (дата звернення: 07.10.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.1
 7. Shylepnytskyi P. The Role of the Public-Private Partnership in Local Development // Agricultural economics and rural development . 2017. № 2. C.209-216.

Конференції

 1. Характеристика економічної ефективності проектів державно-приватного партнерства // Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та менеджменту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 25-26 вересня 2015 року. – Львів, 2015. – С. 50 – 52.
 2. Державно-приватне партнерство як рушій інновацій. досвід Нідерландів// Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів,18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с.988 – 989